Онцлох ажил 17
BI системийг туршилтаар нэвтрүүлсэн нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2021 оны онцлох ажлын нэг. Төрд байгаа мэдээллийг иргэдэд ил тод, нээлттэй болгох нь чухал юм. Ийм зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам BI системийг туршилтаар нэвтрүүлсэн. Цаашид энэ системээ илүү боловсронгуй болгоно.
Дээш