НИЙТЛЭЛИЙН УРАЛДААНЫ МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦААГ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 9-НИЙГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА
uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureМэргэжлийн боловсрол, сургалтаар дамжуулан залууст мэргэжил олгох, ур чадвар эзэмшүүлэх, улмаар хөдөлмөрийн зэх зээлд өрсөлдөхүйц ур чадвартай, мэргэжилтэй ажилтан болох боломжийг сурталчлан таниулах үүднээс эцэг эх, хүүхэд, залуучууд, олон нийтэд чиглэсэн шинэлэг санаа дэвшүүлсэн нийтлэлийн уралдааныг 9-р сарын 3-ныг хүртэл зарласан. Шинэ хичээлийн жил, МСҮТ, ПК-ийн элсэлт үргэлжилж байгаатай холбогдуулан тус хугацааг 9-р сарын 9-нийг хүртэл сунгаж байна.
БҮТЭЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
• Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын талаар сэтгүүлзүйн бүтээл нийтлэхдээ Халамжаас хөдөлмөрт гэсэн санаа дэвшүүлсэн байх.
• Бүтээлд сэтгүүлчийн мэргэжлийн шаардлага шалгуур, ёс зүйн хэм хэмжээг баримталсан байх.
• МСҮТ, ПК-ийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, тоо баримт нь тэнцвэртэй, олны анхаарлыг татаж, нийгмийн сэтгэлзүйд хүрэхүйц, мэдээллийн эх сурвалжаа ил тод дурдсан байх
• Бүтээл нь ярилцлага, нийтлэл, сурвалжилга зэрэг сэтгүүлзүйн аль ч төрөл байж болно.
• Уралдаанд оролцож буй сэтгүүлч нь бүтээлээ өөрийн ажиллаж буй хэвлэл мэдээллийн талбараар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн байна. (уралдааны хугацаанд)
• Бүтээлийн буланг “Халамжаас хөдөлмөрт” гэж онцлох.
Бүтээл хүлээн авах
• Вэб сайтад нийтэлсэн бол бүтээлийг ХНХЯ-нд хаяглан линкийн хамт info@mlsp.gov.mn хаягаар илгээх.
• Сонин, сэтгүүлд нийтэлсэн бол тус дугаарыг ХНХЯ-нд хаяглан илгээх.
• Овог нэр, холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаяг бүхий мэдээллийг заавал хавсаргах.
• Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол 51-266235 дугаарт хандаарай.
• Оролцогч бүтээлээ ХНХЯ-нд хаяглан info@mlsp.gov.mn цахим хаяг болон биечлэн ирүүлэх бөгөөд овог нэр, холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаяг бүхий мэдээллийг хавсаргана.
• Сонин, сэтгүүлд хэвлэгдсэн бол нийтэлсэн сонины дугаар, веб сайтад нийтлэгдсэн бол линкийг хавсаргана.
• БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ХУГАЦАА:
2021.08.24-09.09
• БҮТЭЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ ХУГАЦАА:
2021.09.14
ШАГНАЛЫН САН:
• 1 дүгээр байр, 500 мянган төгрөг
• 2 дугаар байр, 400 мянган төгрөг
• 3 дугаар байр, 300 мянган төгрөг
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
• Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
Дээш