ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СЭРГЭЭХ ХӨТӨЛБӨР
uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureХөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөл "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2021-2022 оны хөтөлбөр"-ийг баталсан.
Хөтөлбөрүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг цувралаар хүргэж байна.
3.ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СЭРГЭЭХ ХӨТӨЛБӨР
Дээш