ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureХөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөл "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2021-2022 оны хөтөлбөр"-ийг баталсан.
Хөтөлбөрүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг цувралаар хүргэж байна.
2. ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
Дээш