АХМАДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureХөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөл "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2021-2022 оны хөтөлбөр"-ийг баталсан.
Хөтөлбөрүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг цувралаар хүргэе.
1. АХМАДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Дээш