"Заавар, маягт батлах тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллыг сайд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, эрүүл мэндийн сайдын А/304, А/699, А/460 дугаар тушаал

"Заавар, маягт батлах тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллыг сайд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, эрүүл мэндийн сайдын А/304, А/699, А/460 дугаар тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Заавар, маягт батлах тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллыг сайд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, эрүүл мэндийн сайдын А/304, А/699, А/460 дугаар тушаал
Дээш