"Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар маягт батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын а/69 А/48 хамтарсан тушаал

"Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар маягт батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын а/69 А/48 хамтарсан тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар маягт батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын а/69 А/48 хамтарсан тушаал
Дээш