Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийнмийн хамгааллын комиссын дүрэм батлах тухай Засгийн газрын 2016 оны 200 дугаар тогтоол

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийнмийн хамгааллын комиссын дүрэм батлах тухай Засгийн газрын 2016 оны 200 дугаар тогтоолыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийнмийн хамгааллын комиссын дүрэм батлах тухай Засгийн газрын 2016 оны 200 дугаар тогтоол
Дээш