Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай(Мэргэжлийн боловсролын салбарын захиргааны статистикийн мэдээний маягт, түүнийг нөхөх заавар) - Монгол улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаал

Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай(Мэргэжлийн боловсролын салбарын захиргааны статистикийн мэдээний маягт, түүнийг нөхөх заавар) - Монгол улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаалыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай(Мэргэжлийн боловсролын салбарын захиргааны статистикийн мэдээний маягт, түүнийг нөхөх заавар) - Монгол улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаал
2 Маягт3-ТМБ
3 МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР_З-ТМБ
Дээш