Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн

2016 оны есдүгээр сарын 23-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 63 дугаар захирамжаар Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан юм. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн
Дээш