Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 2020 оны онцлох ажлын тайлангаа цувралаар хүргэж байна

Ковид-19 цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах зорилгоор 2017-2020 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авсан, хөтөлбөрт хамрагдсан иргэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, бичил бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлт, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацааг хойшлуулах дэмжлэгийг үзүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

Энэ хүрээнд:


								
								<div class=

Дээш