Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
1 Б.Алимаа Газрын дарга 405 262629 alimaa@mlsp.gov.mn
2 Ш.Маяа Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж хариуцсан ахлах шинжээч 504 261416 maya@mlsp.gov.mn
3 Б.Цэрэнханд Цалин хөлсний бодлого хариуцсан ахлах шинжээч tserenkhand@mlsp.gov.mn
4 Ч.Янжинхорлоо Нийгмийн түншлэл хариуцсан ахлах шинжээч yanjinkhorloo@mlsp.gov.mn
5 Т.Мөнгөнцэцэг Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах шинжээч munguntsetseg@mlsp.gov.mn
6 Д.Энхтуул Хөдөлмөрийн норм, норматив, бүтээмж, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хариуцсан шинжээч enkhtuul@mlsp.gov.mn
7   Төрийн албаны ангилал, зэрэглэл, цалин хөлсний асуудал хариуцсан шинжээч  
Дээш