Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
ХҮН АМЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
1 С.Тунгалагтамир Газрын дарга *203 261853 tungalagtamir@mlsp.gov.mn
2 Ц.Мягмарсүрэн Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт, салбар дундын зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч *204 261927 myagmarsuren@mlsp.gov.mn
3 Ө.Гэрэлт-Од Ахмад настны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн gereltod@mlsp.gov.mn
4 Б.Нарангарав Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хэлтсийн дарга *104 263315 narangarav@mlsp.gov.mn
5 Б.Мөнгөншагай Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бодлогын хэрэгжилт, салбар дундын зохицуулалт хариуцсан шинжээч *105 263018 mungunshagai@mlsp.gov.mn
6 Г.Пүрэвсүрэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  purevsuren@mlsp.gov.mn
7 Б.Болороо Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хууль тогтоомж, нийгмийн оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн *101 266272 boloroo@mlsp.gov.mn
8 Ч.Отгонцэцэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн otgontsetseg@mlsp.gov.mn
9 Р.Нэнсэндэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн *206 262534 nensenden@mlsp.gov.mn
10 Ц.Нямтулга Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн nyamtulga@mlsp.gov.mn
Дээш