Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
1 С.Дамбий Газрын дарга 404 264552 dambii@mlsp.gov.mn
2 Б.Алтантулга Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг дэмжих хэлтсийн дарга 501 262619 altantulga@mlsp.gov.mn
3 Ц.Алтанцацрал Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, хууль тогтоомж хариуцсан ахлах шинжээч 703 260200 altantsatsral@mlsp.gov.mn
4 С.Үржинбадам Хүн амын бүлгүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч urjinbadam@mlsp.gov.mn
5   Ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөний бодлого, гадаадаас ажиллах хүч авах асуудал хариуцсан ахлах шинжээч  
6 Ш.Гэрэлцэцэг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төлөвлөлт, санхүүгийн дэмжлэг хариуцсан шинжээч gereltsetseg@mlsp.gov.mn
7 Э.Хатантуул Гадаадад ажиллах хүч илгээх, бодлого, зохицуулалт, судалгаа, мэдээлэл хариуцсан шинжээч khatantuul@mlsp.gov.mn
8 Г.Тэмүүжин Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн temuujin@mlsp.gov.mn
9 Г.Энхмаа Нийгмийн түншлэл, гадаад төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн enkhmaa@mlsp.gov.mn
10 О.Цэрэнлхам Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч tserenlkham@mlsp.gov.mn
11 Э.Уянга Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, судалгаа тооцоолол хариуцсан мэргэжилтэн uyanga.e@mlsp.gov.mn
12 Б.Батмөнх Хөдөлмөр эрхлэлтийн  салбар дундын бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн batmunkh@mlsp.gov.mn
13 Х.Тамираа Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын хэлтсийн дарга 703 260200 tamiraa@mlsp.gov.mn
14 Н.Буянхишиг Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын бодлого, зохицуулалт, түншлэл хариуцсан ахлах шинжээч 703 260200 buyankhishig@mlsp.gov.mn
15 Д.Билгүүдэй Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын чанарын баталгаажилт, мэргэшлийн хүрээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн bilguudei@mlsp.gov.mn
16 Б.Ариунжаргал Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын хөтөлбөр, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн ariunjargal@mlsp.gov.mn
Дээш