Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
1 С.Дамбий Газрын дарга 404 264552 dambii@mlsp.gov.mn
2 Б.Алтантулга Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга 501 262619 altantulga@mlsp.gov.mn
3 Ц.Алтанцацрал Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, хууль тогтоомж хариуцсан ахлах шинжээч 703 260200 altantsatsral@mlsp.gov.mn
4 С.Үржинбадам Хүн амын бүлгүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч urjinbadam@mlsp.gov.mn
5 Ш.Гэрэлцэцэг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төлөвлөлт, санхүүгийн дэмжлэг хариуцсан шинжээч gereltsetseg@mlsp.gov.mn
6 Х.Тамираа Ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөний бодлого, гадаадаас ажиллах хүч авах асуудал хариуцсан шинжээч tamiraa@mlsp.gov.mn
7 Г.Энхмаа Нийгмийн түншлэл, салбар дундын бодлого, хамтын ажиллагаа хариуцсан шинжээч enkhmaa@mlsp.gov.mn
8 Г.Тэмүүжин Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн temuujin@mlsp.gov.mn
9   Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн  
10 Э.Уянга Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, судалгаа тооцоолол хариуцсан мэргэжилтэн uyanga.e@mlsp.gov.mn
11 Б.Батмөнх Хөдөлмөр эрхлэлтийн  салбар дундын бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн batmunkh@mlsp.gov.mn
12 Э.Хатантуул Гадаадад ажиллах хүч илгээх, бодлого, зохицуулалт, судалгаа, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн khatantuul@mlsp.gov.mn
13 Б.Алимаа Хөдөлмөрийн харилцаа, цалин хөлсний хэлтсийн дарга 405 262629 alimaa@mlsp.gov.mn
14 Ш.Маяа Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж хариуцсан ахлах шинжээч 504 261416 maya@mlsp.gov.mn
15 Б.Цэрэнханд Цалин хөлсний бодлого хариуцсан ахлах шинжээч tserenkhand@mlsp.gov.mn
16 Ч.Янжинхорлоо Бүлгүүдийн хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн түншлэл хариуцсан ахлах шинжээч yanjinkhorloo@mlsp.gov.mn
17 Д.Энхтуул Хөдөлмөрийн норм, норматив, бүтээмж, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хариуцсан шинжээч enkhtuul@mlsp.gov.mn
18   Төрийн албаны ангилал, зэрэглэл, цалин хөлсний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  
19 З.Бауыржан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хөгжлийн хэлтсийн дарга 502 261841 bauirjan@mlsp.gov.mn
20 Д.Норжмаа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хороо, зөвлөл хариуцсан ахлах шинжээч 502 261841 norjmaa@mlsp.gov.mn
21 Ж.Цэвэлмаа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, нөхцөл хариуцсан ахлах шинжээч tsevelmaa@mlsp.gov.mn
22 М.Уянга Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн  uyanga@mlsp.gov.mn
Дээш