Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бодлого, үйл ажиллагаа: Мэдээллийн лавлах

Тус яам, Японы олон улсын хөгжлийн агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Улаанбаатар хот дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаа, үр дүнг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бодлого, үйл ажиллагаа: Мэдээллийн лавлах” товхимлоороо танилцуулдаг уламжлалтай.

Та бүхнийг энэхүү товхимлыг хүлээн авч, яамд, салбар бүрт 2019 онд хэрэгжүүлсэн бодлого, арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, цаашдын үйл ажиллагаандаа ашиглана гэдэгт итгэлтэй байна.

Товхимлыг бэлтгэх, хэвлүүлж олны хүртээл болгоход дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан бүх хүнд талархал илэрхийлье.

Товхимлыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бодлого, үйл ажиллагаа: Мэдээллийн лавлах
Дээш