Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын ажил олгогч болон ажилтнуудад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж хүргэж байна

Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын ажил олгогч болон ажилтнуудад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж хүргэж байна.

#ХамтдааХамгаалъя

Дээш