Ковид-19 халдвараас хамгаалах зөвлөмж

Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, түгээлтийн ажил эрхэлж байгаа ажилтнуудад Ковид-19 халдвараас хамгаалах зөвлөмж хүргэж байна.

#ХамтдааХамгаалъя

Дээш