НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн 36-р хуралдаанаар Монгол Улс хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит тайлангаа танилцууллаа

Монгол Улс НҮБ-ын Хүний эрхийн хороогоор Хүний эрхийн төлөв байдлын үндэсний анхны илтгэлээ 2010 онд хоёр дахь илтгэлээ 2015 онд танилцуулж, хэлэлцүүлжээ. Энэ удаагийнх гурав дахь нь болж байгаа бөгөөд өмнөх хоёр хэлэлцүүлгээс улс орнуудад өгсөн зөвлөмжийг хэрхэн хэрэгжүүлснээ танилцуулсан юм.

Уг хурлаар ХНХЯ-ны чиг үүргийн ажлууд болох нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгал, гэр бүл, хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар Монгол Улс багагүй амжилт гаргасныг гишүүн улсууд цохон тэмдэглэв.

Дээш