Хөдөлмөрийн маргааны удирдлагын тогтолцоо (Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулахад баримтлах удирдамж)

Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд зөрчилдөөн гарах нь зайлшгүй, жам ёсны зүйл боловч маргаан үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, нэгэнт гарсан маргааныг шийдвэрлэх үр дүнтэй механизм бүрдүүлэх нь ажлын байран дахь зөрчилдөөн, түүний үр дагаварыг багасгахад чухал үүрэгтэй.

Ийм учраас уг гарын авлага нь хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх механизм бий болгох, үйл ажиллагааг нь үнэлэх, боловсронгуй болгох чиглэлд ажиллаж буй мэргэжилтнүүдэд туслах зорилготой юм.

Гарын авлагыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөрийн маргааны удирдлагын тогтолцоо (Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулахад баримтлах удирдамж)
Дээш