“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.9. мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг аттестатчилах, багшид мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах, 18 дугаар зүйлийн 18.6.энэ хуулийн 18.4-т заасан багшид заах аргач багш, тэргүүлэх багш, зөвлөх багш гэсэн зэрэг олгоно гэж заасан. Үүний дагуу Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журмыг мэргэжлийн зэрэгт тавих шаардлага шалгуур үзүүлэлтийг багшлах үйл ажиллагаа, сургалтын чанар, ахиц, үр дүнтэй шууд хамааралтай болгох, үр дүнтэй ажилласан тохиолдолд жил харгалзахгүй мэргэжлийн зэрэг олгох, мэргэжлийн зэргийн хугацааг салбарын онцлогтой уялдуулах зэрэг холбогдох өөрчлөлтийг оруулан шинэчлэн боловсруулсан. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа tumendemberel@mlsp.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

 

Журмын төслийг бүрэн эхээр хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын төсөлд
Дээш