Бүтэн бус цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа 2024 /хураангуй үр дүн/

Бүтэн бус цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа 2024-ийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Бүтэн бус цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа 2024 /хураангуй үр дүн/
Дээш