Бэлтгэл, сургалтын зардлын дээд хэмжээ батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2-т “Бэлтгэл, сургалтын зардлын дээд хэмжээг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.” гэж заасан. Энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэх, эсхүл дадлагажихад бэлтгэх бэлтгэл, сургалтын зардлын дээд хэмжээний төслийг боловсрууллаа.

 Төсөлд өгөх саналаа Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт /enkhmaa@mlsp.gov.mn/ цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Тушаалын төсөл болон танилцуулгыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Бэлтгэл, сургалтын зардлын дээд хэмжээ батлах тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төсөл
Дээш