“Хүүхдийн зусланд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төслийг санхүүжүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.4-дэх хэсэгт заасны дагуу  “Хүүхдийн зусланд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төслийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүй санхүүжүүлэх журам”-ын төслийг боловсруулаад байна.

Журмын төсөлтэй танилцаж, саналаа 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор тус яамны Гэр бүлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар baterdene@mlsp.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт хэсгээс журмын төсөл болон танилцуулгыг бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “Хүүхдийн зусланд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төслийг санхүүжүүлэх журам”-ын төсөл
Дээш