Олон улсын гэр бүлийн өдрөөр "Монгол гэр бүл" өдөрлөг зохион байгуулж, залуу гэр бүлийг дэмжих, дурсамж бүтээх өртөөгөөр аялууллаа
Дээш