"Журам шинэчлэн батлах тухай" Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол (Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгох журам)

"Журам шинэчлэн батлах тухай" Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол (Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгох журам)-г хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Журам шинэчлэн батлах тухай" Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол (Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгох журам)
Дээш