Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн сарын аян “Эрүүл, аюулгүй ажил-Бидний суурь эрх” уриатай үргэлжилж байна.
Дээш