“Жүр үр” ХХК-ийн үйлдвэрт үр бүтээлтэй ажиллаж буй одой иргэн Б.Одгэрэлийг танилцуулж байна
Дээш