Монголын хүүхдийн зөвлөлийн төлөөлөлтэй уулзлаа

"Найз байя" үндэсний аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг Монголын хүүхдийн зөвлөлийн төлөөлөлтэй уулзаж аяны хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө, олон нийтэд түгээх контентийн саналыг хүүхдүүдэд танилцуулж, санал авлаа. Хүүхдэд чиглэсэн арга хэмжээ бүрийг хүүхдийн оролцоонд түшиглэсэн байдлаар зохион байгуулж санал санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллахаа илэрхийлэв. 

Дээш