"Жишиг үнийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 08-р сарын 03-ны өдрийн А/507, А/122 дугаар тушаал

 "Жишиг үнийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 08-р сарын 03-ны өдрийн  А/507, А/122 дугаар тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Жишиг үнийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 08-р сарын 03-ны өдрийн А/507, А/122 дугаар тушаал
Дээш