“Хамтарсан багийн ажиллах, түүнийг санхүүжүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 20.3 дахь хэсэгт заасан “Хамтарсан багийн ажиллах, түүнийг санхүүжүүлэх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулаад байна. Шинэчлэн боловсруулсан журмын төсөлд санал авч байгаа тул тус яамны Гэр бүлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар r.narantuya@mlsp.gov.mn цахим хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.
Хавсралт хэсгээс журмын төслийг болон танилцуулгыг бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “Хамтарсан багийн ажиллах, түүнийг санхүүжүүлэх журам”-ын төслийн танилцуулга
2 “Хамтарсан багийн ажиллах, түүнийг санхүүжүүлэх журам”-ын төсөл
Дээш