Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Дээш