“ГАДААД АЖИЛТАНД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 24 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт “Гадаад ажилтанд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам”-ыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.” гэж заасны дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төслийг боловсруулан санал авч байна.

Тушаалын төсөлтэй танилцаж саналаа buyanbadrakh.z@hudulmur-halamj.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “ГАДААД АЖИЛТАНД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛ
Дээш