“ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ЗӨВШӨӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, ЦАХИМ СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9 дэх хэсэгт “Цахим системээр зөвшөөрлийн үйлчилгээ үзүүлэх, цахим системийг ашиглах журам”-ыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.” гэж заасны дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төслийг боловсруулан санал авч байна. 

Тушаалын төсөлтэй танилцаж саналаа enkhmaa@mlsp.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ЗӨВШӨӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, ЦАХИМ СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛ
Дээш