Залуучуудын Хөгжлийн Үндэсний чуулган, дэд хэлэлцүүлгийн саналыг нэгтгэн зөвлөмж гаргалаа
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд тулгарч буй сорил, шийдэл, арга замыг залуучуудтай хамтран хэлэлцэх, шийдэл, зөвлөмжийг Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлөөр албажуулах, бодит үр дүнд хүрэх зорилготой “Залуучуудын хөгжлийн үндэсний цахим чуулган”-ыг “Хүртээмжит нийгэм: Залуучуудын оролцоо-Хөдөлмөр эрхлэлт” сарын аяны хүрээнд 2022 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр цахимаар амжилттай зохион байгууллаа.
Чуулганд төр, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллагууд, аймаг, нийслэл, дүүргийн нийт 600 гаруй төлөөлөгч цахимаар, 1700 гаруй залуучууд лайваар оролцлоо.
Үндэсний чуулганыг угтсан дэд хэлэлцүүлгийг улс даяар 08 дугаар сарын 17-ны өдөр бүх аймаг, дүүрэгт зохион байгуулж, нийт 2700 гаруй залуучууд оролцож залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, хөгжил, оролцоог дэмжихэд салбарын яамд, орон нутгийн засаг захиргаа, мэргэжлийн байгууллагууд, холбоод, залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллагууд, залуучуудын оролцоо, хамтын ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн 700 гаруй санал санаачлагыг үндэсний чуулганд ирүүлсэн.
Үндэсний чуулган болон дэд хэлэлцүүлгийн санал, зөвлөмжийг нэгтгэн дүгнэж, чуулганы оролцогч, залуучууд Монгол Улсын Засгийн газар болон бусад талуудад зөвлөмж хүргүүлснийг тоймловол:

								
								<div class=
Дээш