Залуучуудын хөгжлийн үндэсний цахим чуулганд оролцохыг урьж байна

Манай улсын нийт хүн амын 29.8 хувь, хөдөлмөрийн насны хүн амын 49.2 хувийг 15-34 насны залуучууд эзэлж байна.
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгарч буй хүндрэл, шалтгааныг залуучуудын оролцоотой хэлэлцэж, бодит үр дүнд хүрэх шийдэл зөвлөмж гаргах зорилгоор “Залуучууд хөгжлийн үндэсний чуулган”-ыг зохион байгуулах гэж байна.
Манлайлагч, оюунлаг, идэвхтэй, өөртөө итгэлтэй залуу Та чуулганд идэвхтэй оролцон хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хэрэгтэй мэдээллээ авч, мөн үзэл бодлоо хуваалцахыг урьж байна.
Дээш