Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтанд хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай

Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 361 дүгээр тогтоол/Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтанд хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай/-ыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтанд хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай
Дээш