Эдийн засагч, шинжээч Г.Ганзориг: Хүн байна гэдэг бол 3 зүйлийг даган мөрдөх тухай юм. 1.Үнэт зүйл 2. Ёс суртахуун 3.Зарчим гэсэн 3 зүйл юм. Харамсалтай нь энэ бүхнийг үгүй хийдэг зүйл бол АВЛИГА, ХУДАЛ ХУУРМАГ.

" target="_blank">

Дээш