Аж ахуйн нэгж байгууллагууд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 144 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэхийг уриалж байна

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureӨмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай бол нийт ажлын байрныхаа 4 хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаарай. 

#Хөдөлмөрийн_тухай_хууль_шинэчилсэн_найруулга

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751&fbclid=IwAR0DejrqKeJLmJbJe460p-u4fmxTG7JPjK5oN7igrIa53jzZ51h0VqF0NDw

Дээш