Цар тахлын үед иргэд, аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчдээ дэмжих бодлого хэрэгжүүлсэн.


Нийт 38.9 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллага, 579.9 мянган даатгуулагч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн хөнгөлөлтөд хамрагдаж, 873.8 тэрбум төгрөгийн шимтгэлээс чөлөөлөгдсөн.

Дээш