Т.ДАВААСҮРЭН: Компани өөрөө ажилтнаа хөгжүүлэх бодлоготой байх нь хэн хэндээ хэрэгтэй


Дээш