Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэллээ. Хуулийн онцлох заалтуудаас хүргэж байна.

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureХуулийг бүрэн эхээр дараах холбоосоор харна уу. https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390388880621&fbclid=IwAR2sNFYka-GWtwNc-hedhmyYkzL4I_1QgRb_HaMA-xq9BUbAH2vdaxfBWm4

Дээш