ХБХХЕГ-ын дэргэдэх Сэргээн засах сургалт, үйлдвэрийн төвийн Мэргэжлийн ур чадвар олгох сургуулийн дохионы хэлний багш С.Бямбадэлгэр: Зөвд зөв байх, шударга байх гэдэг хандлага нь ганцхан өөрөө өөртөө зөв байх биш, эргэн тойрондоо зөв байх юм.


Дээш