Хүн болж төрнө гэдэг гайхамшиг, Хүнээрээ үлдэнэ гэдэг хөдөлмөр гэнэ. Тарьж буй үрээр бус хурааж буй ургацаар өнөөдрийг дүгнэдэгтэй адил та одоо юу хийж байна өнөөдөр тийм л байна.


Дээш