Ажил олгогч ярьж байна. 2021 онд #Оролцоо төсөлд хамрагдсан оролцогчид орон нутагтаа ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа нь цөөнгүй


Тухайлбал, Эрдэнэт хотын "Тод өнгө" ХХК залуусыг ажлын байраар хангасан бөгөөд тэдний талаар ажил олгогч ийн ярьж байна.

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд 2022 онд хэрэгжүүлж буй #Оролцоо төсөлтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн газар болон харьяа дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн хэлтэс рүү хандаарай. Мөн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

#Тод_Өнгө

#БАЯРЛАЛАА

#ХАЛАМЖААС_ХӨДӨЛМӨРТ✅

#ОРОЛЦООД_ӨӨРЧИЛЬЕ✅

Дээш