"Оролцоо" төслийн 2021 оны оролцогч А.Мядагмаа Эрдэнэт хотоос ярьж байна.

#ХАЛАМЖААС_ХӨДӨЛМӨРТ

#ОРОЛЦООД_ӨӨРЧИЛЬЕ

Дээш