"Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн заавар батлах тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/110 дугаар тушаал

Ажил олгогч нь өөрийн ажил үйлчилгээ болон ажилтан  албан  хаагчдаараа дамжуулан гэр  бүл,  нийгмийн  хүрээнд  хүүхдийн аюулгүй байдлыг  хангах, хүүхдэд  ээлтэй  орчин бүрдүүлэх, ажилтан албан хаагчдын ажил амьдралын тэнцвэрт байдлыг хангахад чиглэсэн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн зааврыг баталлаа.

Зааврыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн заавар батлах тухай" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/110 дугаар тушаал
2 Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн заавар (MS Word)
Дээш