Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа: Бүх улс орон халамжийн бодлоготой. Манай улс ч мөн адил.

Харин халамжийн бодлого, хүн амаа дэмжих бодлого хоёр холилдчихсон учраас халамж хавтгайрсан харагдаад байгаа. 

Тиймээс халамжийн шинэчлэлээр бид одоо үзүүлж байгаа үйлчилгээний яг аль нь тусламж үйлчилгээ, халамж, хамгааллын бодлого, аль нь хүн амаа дэмжих бодлого болохыг ялгаж салгана. Ингэвэл сая бид зорилтот бүлэгтээ ямар тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх нь илүү оновчтой болно.

#Нийгмийн_халамжийн_шинэчлэл

Дээш