Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл хуралдлаа.

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureХурлаар:

Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны тодотгосон төсвийн хуваарь

Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Нийгмийн даатгалын сангийн өндөр дүнтэй зарим авлагын танилцуулга зэрэг асуудлыг хэлэлцлээ.

Дээш