"Оролцоо" төслийн 2021 оны оролцогч Д.Отгонбаяр Эрдэнэт хотоос ярьж байна.


Дээш