Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үнэмлэх олгох журмын төсөлд санал авч байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх заалтын хүрээнд Хөгжлийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үнэмлэх олгох журмын төслийг боловсруулав.

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4.1.1-д заасан хүн, тус хуулийн 37.2-т заасан комиссын дүгнэлтийг үндэслэн бүртгэх, үнэмлэх олгоход энэ журам үйлчилнэ.

   Үнэмлэх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хууль тогтоомжид заасан эрхээ эдлэх, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах үндсэн баримт бичиг болох бөгөөд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний бүртгэл, статистик мэдээллийг бүрдүүлэх зэргийг зохицуулах юм.

Журмын төсөлтэй танилцан  munguntsetseg@mlsp.gov.mn хаягаар саналаа өгнө үү.

Төслийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үнэмлэх олгох журмын төсөл
Дээш